EAFF - EAST ASIAN FOOTBALL FEDERATION -

EAST ASIAN FOOTBALL FEDERATION

bg_shadow

MATCH REPORT

Dec 8 fri, 2017 16:10 KICK OFF

CHINA PR

CHINA PR

0

2

0 - 1

0 - 1

Soga Sports Park

MATCH REPORT(PDF)

DPR KOREA

DPR KOREA

MATCH REVIEW

리오 올림픽에서 8강 진출한 중국을 조선 민주주의 인민 공화국(DPRK)이 압도. 전반과 후반에 공격수 KIM Yun Mi가 1골씩 챙기는 활약으로 2-0승리를 이끌었다.
KIM Kwang Min 감독이 이끄는 DPRK는 특유의 밀착 수비로 중국의 측면 공격을 봉쇄. 빠른 패스 공격을 통해서 21살에 어린 나이에도 에스 넘버 10번을 맡은 RI Kyong Hyang과 KIM Yun Mi의 2톱이 날카롭게 골문에 육박했다. 24분에 KIM Yun Mi가 정확한 볼 터치에서 오른발 슛. 중국의 수호신 ZHAO Lina도 대응하지 못해서 그것이 선제골이 됐다.
순조롭게 경기 주도권을 잡은 DPRK는 중국에 1번에 슛도 허용하지 않은 채 후반으로. 후반전에도 중국에 공세를 잘 막으면서 역습을 통한 추가골을 노렸다.
78분에는 DF 이자 캡틴이기도 한 KIM Nam Hui이 오른쪽 사이드를 드리블로 돌파하고 교체 출장한 SUNG Hyang Sim으로 패스를 이어가 마지막에는 KIM Yun Mi가 원 터치 골을 성공시켜 승부를 결정했다.

STATS

GOAL

24' KIM Yun Mi
78' KIM Yun Mi
REPLACEMENT
61' XIAO Yuyi > LI Ying
62' REN Guixin > JIN Kun
84' XU Yanlu > SONG Duan
25' RI Kyong Hyang > SUNG Hyang Sim
38' RI Un Yong > PAK Hye Gyong
82' KIM Un Hwa > JU Hyo Sim
BOOKED / SEND OFF
card_y 13' ZHANG Rui
81' PAK Hye Gyong card_y
LINEUPS
GK1ZHAO LinaKIM Myong Sun18GK
DF2LIU ShanshanRI Un Yong2DF
DF5WU HaiyanKIM Nam Hui15DF
DF8MA JunKIM Un Ha16DF
MF14XU YanluWI Jong Sim5MF
MF20ZHANG RuiKIM Un Hwa7MF
MF21XIAO YuyiYU Jong Im8MF
MF23REN GuixinKIM Phyong Hwa13MF
FW7WANG ShuangRI Hyang Sim14MF
FW9TANG JialiRI Kyong Hyang10FW
FW11WANG ShanshanKIM Yun Mi12FW
SUBSTITUTES
GK18LI XueyanRA Sol Ju1GK
GK22LU FeifeiPAEK Yong Hui21GK
DF3LI DanyangPAK Hye Gyong3DF
DF4XUE JiaoSON Ok Ju17DF
DF6LI DongnaRI Un Jong22DF
DF19WANG YanPAK Sin Jong4MF
MF10YAO LingweiJU Hyo Sim6MF
MF12JIN KunKIM Su Gyong19MF
MF13PANG FengyuePANG Un Sim23MF
MF15SONG DuanJANG Hyon Sun9FW
MF16HAN PengSUNG Hyang Sim11FW
MF17LI YingRI Hae Yon20FW
HEAD COACH
Sigurdur RAGNAR, EYJOLFSSON KIM Kwang Min

OFFICIAL SPONSORS

  • アイフル
  • au
  • 朝日新聞
  • KIRIN
  • Nikon
  • sfida

OFFICIAL SUPPORTERS

  • 味の素
  • ブシロード
  • FamilyMart
  • irena