EAFF - EAST ASIAN FOOTBALL FEDERATION -

EAST ASIAN FOOTBALL FEDERATION

bg_shadow

MATCH REPORT

Dec 16 sat, 2017 16:30 KICK OFF

CHINA PR

CHINA PR

1

1

1 - 0

0 - 1

Ajinomoto Stadium

MATCH REPORT(PDF)

DPR KOREA

DPR KOREA

MATCH REVIEW

이미 우승 가능성은 없어진 양국이었지만, 의지와 자존심을 건 격렬한 경기를 펼쳤다. 조선 민주주의 인민공화국(DPRK)의 힘있는 공격을 HE Guan이 통솔하는 4백으로 막은 중국은, 28분에 오른쪽 사이드를 돌파한 ZHANG Wenzhao의 GK와 DF 사이를 통과하는 낮은 크로스를WEI Shihao가 연결하며 선제골을 뽑았다.
시간이 흐름과 함께 공세를 취한 북한은 아쉽게 골을 결정짓지 못하는 장면이 계속되었으나, 81분에 JONG Il Gwan이 FK를 환상적으로 넣어 동점으로 따라잡았다. DPRK는 전선에 사람 수를 역전 승리를 노렸으나, 중국 수비진을 무너뜨리지는 못하고 1-1 무승부를 거뒀다. 중국 3위, DPRK 4위로 대회를 마무리했다.

STATS

GOAL
28' WEI Shihao
81' JONG Il Gwan
REPLACEMENT
24' FU Huan > WU Xi
62' ZHANG Wenzhao > FAN Xiaodong
79' YU Dabao > YANG Liyu
55' KANG Kuk Chol > YUN Il Gwang
67' RI Yong Jik > JANG Ok Chol
89' AN Byong Jun > PAK Song Chol
BOOKED / SEND OFF
card_y 61' ZHAO Yuhao
61' AN Byong Jun card_y
LINEUPS
GK23WANG DaleiRI Myong Guk1GK
DF2LIU YimingSIM Hyon Jin2DF
DF3HE GuanJANG Kuk Chol3DF
DF14FU HuanPAK Myong Song4DF
DF16ZHENG ZhengKANG Kuk Chol6DF
DF21DENG HanwenRI Yong Chol18DF
MF7ZHAO XuriRI Un Chol5MF
MF8ZHAO YuhaoKANG Kuk Chol14MF
MF11ZHANG WenzhaoRI Yong Jik16MF
FW20WEI ShihaoAN Byong Jun10FW
FW22YU DabaoJONG Il Gwan11FW
SUBSTITUTES
GK1YAN JunlingSIN Hyok13GK
GK12SHI XiaotianRI Kwang Il22GK
DF4FAN XiaodongKIM Song Gi7DF
DF6GAO ZhunyiKIM Chol Bom15DF
DF17LI XuepengSONG Kum Il20DF
MF10YIN HongboKIM Kuk Bom8MF
MF13HE ChaoPAK Song Chol9MF
MF15WU XiMYONG Cha Hyon17MF
MF19ZHENG LongCHOE Ju Song19MF
FW9XIAO ZhiYUN Il Gwang21MF
FW18YANG LiyuJANG Ok Chol12FW
HEAD COACH
Marcello LIPPI Jorn ANDERSEN

OFFICIAL SPONSORS

  • アイフル
  • au
  • 朝日新聞
  • KIRIN
  • Nikon
  • sfida

OFFICIAL SUPPORTERS

  • 味の素
  • ブシロード
  • FamilyMart
  • irena